AML Beleid

Als bedrijf (EVAsince bv h/o Edelmetalist) zijn wij verplicht om ons strikt aan het AML (Anti-Money Laundering ) – beleid te houden.

Wwft

De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gericht op het bewaken van en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen betrokken raken bij het witwassen van geld.

Indien er afwijkende transacties worden aangemerkt hebben wij een plicht deze direct te melden bij de FIU Nederland (Financial Intelligence Unit) of in Belgie bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Ongebruikelijke transacties worden door deze instanties onderzocht om vast te kunnen stellen of deze transacties verdacht verklaard kunnen worden.

Rapporteren

De AML-regelgeving vereist dat wij transacties monitoren en verdachte transacties opsporen en aangeven bij de relevante handhavende instanties. We behouden ons ook het recht voor een geldoverschrijving waar dan ook in het proces te weigeren, indien wij het vermoeden hebben dat deze overschrijving gekoppeld is aan een criminele activiteit of witwassen. Volgens de wet is het ons verboden klanten te informeren over het feit dat wij bij de handhavende instanties een verdachte activiteit hebben gerapporteerd.

Controle

Wij accepteren geen betalingen van derden. Alle betalingen moeten in uw naam worden gedaan en overeenkomen met de ingediende documenten.

Bij betalingen boven de € 10.000,- moet, volgens onze Algemene Voorwaarden, altijd een geldig legitimatie bewijs worden overlegt.

Lees hiervoor a.u.b. onze Algemene Voorwaarden. Hierbij ondermeer verwijzend naar volgend punt:

4.1 Goederen worden uitsluitend geleverd na betaling conform artikel 3 van de AV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.? Bij aanschaf van edelmetalen boven een bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) dient klant op eerste verzoek van Verkoper een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Verkoper ter hand te stellen. Enkel en alleen na ontvangst hiervan kan tot levering worden overgegaan.

Deze regel is in overeenstemming met wetgeving vanuit de belastingdienst. Voor betalingen per bank hebben wij geen actieve meldplicht.

M.b.t. ‘contante betalingen’ vallen deze echter onder de contante transacties vanuit de Wwft. Voor contante transacties geldt dat boven de € 10.000 er altijd een legitimatie verstrekt moet worden. 

Identificatie

Om te voldoen aan de standaard AML-regelgeving vragen wij u bij bestellingen boven de € 10.000,- of op verzoek het volgende in te dienen:

Legitimatiebewijs: Een duidelijke kopie van de voor- en achterkant van uw door de overheid verstrekte foto-identiteitsbewijs, bijv. een geldig paspoort, rijbewijs of nationale identiteitsbewijs.

Bewijs van woonplaats: Een officieel document dat in de laatste 3 maanden is afgegeven, waarop duidelijk uw naam en uw adres zijn vermeld zoals geregistreerd bij Edelmetalist. Dit kan een energierekening (bijv. water, elektriciteit of vaste lijn) of bankafschrift zijn. Zorg ervoor dat uw kopie de volgende gegevens bevat:

– Uw volledige, wettige naam

– Uw volledige woonadres

– Datum van uitgave (binnen de laatste 3 maanden)

– Naam van de afgifte-instantie met een officieel logo of stempel

Kopie van voor- en achterkant van uw creditcard (indien gebruikt): Voor het waarborgen van uw privacy en veiligheid, dienen alleen de laatste 4 cijfers van de creditcard zichtbaar te zijn. U dient ook de laatste 3 cijfers op de achterkant van uw kaart (CVV-code) te bedekken.

Houd er nogmaals rekening mee dat de wettelijke regelgeving per land kan verschillen en dat wij u derhalve extra documenten kunnen vragen.