Goud

Alles ovr goud lees je bij Edelmetalist. De verkoop site voor goud, zilver in de vorm van baren en munten.

Van alle edelmetalen welke er op de markt zijn terug te vinden is goud veruit het meest geliefd. Ze wordt in de praktijk dan ook gebruikt bij allerhande verschillende toepassingen. Denk hierbij niet alleen aan sieraden, maar ook aan uw telefoon, de ruimtevaart en natuurlijk ook de medische sector. Daarnaast is het zo dat goud ook sinds jaar en dag terecht wordt beschouwd als een belangrijk beleggingsobject. Bij menig aantal mensen is het zo dat, wanneer het woord goud valt de ogen gaan schitteren. Het is vooral de zeldzaamheid evenals de prijs van dit edelmetaal welke hiervoor verantwoordelijk zijn. Toch is het voor veel mensen nog niet helemaal duidelijk wat goud nu precies is. Wat is bijvoorbeeld de geschiedenis van goud en wat zijn de voor- en nadelen die er aan verbonden zijn? U komt het allemaal te weten door het lezen van de informatie in deze ‘goud inleiding’.

Wat is goud?

Naam: Goud / Aurum
Symbool: Au
Atoomnummer: 79

In eerste instantie geldt voor goud dat ze deel uitmaakt van de bekende groep edelmetalen. Voor edelmetalen geldt dat het een soort metalen zijn welke geen last ondervinden van aantasting van het metaal door bijvoorbeeld oxidatie of zuren. Dit zorgt er voor dat uitsluitend metalen onder deze noemer mogen vallen waar de natuur eigenlijk geen grip op heeft. Het lijstje met edelmetalen welke we kennen is niet bijzonder groot. Het gaat hierbij om:

 • Goud;
 • Platina;
 • Palladium;
 • Zilver;

Voor zilver geldt in de praktijk wel dat ze minder ‘edel’ is in vergelijking met bijvoorbeeld goud. Zo dient zilver bijvoorbeeld te worden opgepoetst terwijl dat voor goud niet is vereist.
Voor goud geldt in de praktijk ook dat het een erg zwaar metaal is. In een situatie als deze spreken we dan vooral over een hoge dichtheid. De dichtheid bij goud bedraagt 19.320 kilogram per kubieke meter. Dat is zomaar even twee keer zoveel als bij lood het geval is. Voor lood geldt dan ook slechts een dichtheid van 11.300 kilogram per kubieke meter.
De dichtheid evenals de daarbij behorende kracht zorgen er voor dat het in de praktijk mogelijk is om tot zeer dunne varianten te maken. In het geval van het zogenaamde bladgoud wordt er voor gekozen om van 1 gram goud een plaat bladgoud te maken van 1 vierkante meter. Deze dunne, evenals zeer krachtige laag zorgt er in de praktijk voor dat men aldus perfect in staat is om bijvoorbeeld sieraden evenals andere objecten te ‘vergulden’.
Wanneer we het bovenstaande lijstje met edelmetalen nog eens extra in detail gaan bekijken kan er worden vastgesteld dat er voor goud nog één extra kenmerk geldt waar de andere edelmetalen niet over beschikken. Het gaat hierbij om… kleur! Zowel voor zilver, platina als palladium geldt dat al deze edelmetalen over een witte tot grijze kleur beschikken. Dat geldt niet voor goud. Goud heeft namelijk een mooie, warme, gele kleur welke veel mensen aanspreekt. Dit is meteen ook één van de belangrijkste redenen waarom goud in de praktijk zeer vaak in sieraden wordt verwerkt.
Op materiaal technisch vlak kan er worden gesteld dat goud een vrij eenvoudig te verwerken materiaal is. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat ze relatief zacht is en over een behoorlijk laag smeltpunt beschikt. Dit smeltpunt bevindt zich op 1063,85 graden Celsius. Voor staal geldt dan weer een smeltpunt van 1450 graden Celsius. Bovendien zijn de eigenschappen van toepassing zoals hieronder op een rijtje gezet:

 • Een prima geleider van warmte;
 • Een prima geleider van elektriciteit;
 • Een goede reflectering van het zonlicht;

Deze eigenschappen zorgen er voor dat goud in tal van verschillende sectoren van pas kan komen. Voor de industrie geldt dat functionaliteit van bijzonder groot belang is. In eerste instantie wordt er evenwel gekeken naar de kostprijs van een bepaald artikel of materiaal. Daar bevindt zich een groot probleem voor wat goud betreft. Goud is namelijk een zeer schaars iets. De totale hoeveelheid aan goud welke zich in de wereld bevindt zou dan ook overeenkomen met een kubus van 21 x 21 x 21 meter. Dit is goed voor in totaal zo’n 170.000 tot 180.000 ton goud welke werd opgegraven. Dat lijkt een behoorlijke hoeveelheid, maar eigenlijk is dat voor een materiaal dat verspreid over de wereld wordt gebruikt helemaal niet zo, in tegendeel. Dit zorgt er voor dat goud niet alleen schaars is, maar ook kostbaar.

Wat maakt goud volgens ons zo interessant?

Reeds meer dan 5.000 jaar kan goud rekenen op een ongelofelijke populariteit onder de mensen. Dit komt omdat goud over een haast magische eigenschap beschikt. Maar hoe komt dat precies? In eerste instantie is er de natuurlijke kleur van dit edelmetaal. Sieraden evenals gebruiksvoorwerpen welke (deels) zijn gemaakt van goud stralen niet alleen kracht, maar ook rust uit. Bovendien weet u dat u met een gouden voorwerp iets in uw handen heeft welke uitermate solide is. Bovendien geldt voor goud zoals eerder reeds aangegeven dat het een schaars evenals kostbaar materiaal is waardoor de interesse van de mens meteen is gewekt.
Al deze verschillende zaken zorgen er samen voor dat goud reeds sinds meer dan 5.000 jaar wordt aanzien als een waardevolle activa. Het is dan ook niet voor niets dat er kan worden vastgesteld dat mensen in onzekere tijden steeds vaker teruggrijpen naar goud. Over de voorbije 150 jaar kan er zelfs worden vastgesteld dat goud steevast een vast en belangrijk bestanddeel is gebleken van ons betalingssysteem. Goud werd in het verleden dan ook veelal door de overheid gebruikt als een vorm van zekerheid. Bovendien is het zo dat menig aantal overheden ook vandaag de dag nog over aanzienlijke goudvoorraden beschikken om tijdens slechte(re) periodes op terug te kunnen vallen. Ook voor beleggers geldt dat een bepaalde hoeveelheid van hun kapitaal investeren in goud eigenlijk altijd een absolute must is.
Zou u graag nog meer te weten willen komen over het monetaire aspect van goud? In dat geval is het de moeite waard om ons artikel over de Goudstandaard te lezen.

De ontdekking van goud

Voor het merendeel van de ontdekkingen die worden gedaan geldt dat de ontdekkingen slechts toe te schrijven zijn aan één enkele persoon. Dat geldt niet voor goud. Voor de eerste tekenen van het gebruik van goud moeten we eigenlijk terugkeren in de tijd, meer bepaald naar het jaar 2600 voor Christus. De eerste tekenen van het gebruik van goud doken op bij de Egyptenaren welke er toen reeds om bekend stonden hun tijd ver vooruit te zijn op vlak van technologie en kennis. De Egyptenaren staan onder meer bekend omwille van de gouden gebruiksvoorwerpen welke onder meer werden aangetroffen in het graf van Toetanchamon. Tijdens de ontdekking van het graf vond men niet alleen een schat aan sieraden, daarnaast waren er ook menig aantal andere gouden voorwerpen in het graf terug te vinden. Het prachtige masker van Toetanchamon is wellicht nog het bekendste stuk van allemaal. Bovendien is bekend dat er door de Egyptenaren ook reeds van goud gebruik werd gemaakt als betaalmiddel. Het oude Egypte is evenwel niet de enige beschaving waarvan bekend is dat ze reeds bijzonder vroeg gebruik maakte van goud.
Goud had bijvoorbeeld ook in Zuid-Amerika, meer bepaald bij de Azteken evenals de Inca’s een zeer belangrijke functie. Echter, op het ogenblik dat de Spanjaarden in 1600 voet aan wal zetten in Zuid-Amerika vonden zij dat het nodig was om de voorraad goud te ‘confisqueren’. Menig aantal van de voorwerpen die daar in beslag werden genomen werden meegenomen naar Spanje om daar om te smelten tot goudbaren. Achteraf bleek echter dat het niet zelden ging om originele exemplaren. Voor wat de huidige Verenigde Staten betreft, is het zo dat vooral de naam ‘James Marshall’ een aardig belletje doet rinkelen bij mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van goud. Hij zou dan ook in het jaar 1848 tussen grind en zand uit een rivier een ‘geelachtig metaal’ hebben aangetroffen. Dit bleken uiteindelijk goudklompjes of zogenaamde nuggets te zijn. Het is deze ontdekking die overigens aan de basis lag van de zogenaamde ‘Goldrush’, of beter gezegd de rush op goud.

Op welke manier wordt goud gewonnen?

Er kan worden vastgesteld dat goud op ongelofelijk veel verschillende plaatsen in de wereld is terug te vinden. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat er op bepaalde locaties al wat meer terug is te vinden dan in andere gebieden het geval is. Bovendien stelt zich ook de vraag of het goud op de locatie in kwestie wel op een eenvoudige manier te winnen is of niet. Op het ogenblik dat de kosten voor het winnen van het goud hoger uitvallen dan het goud op zich spreekt het uiteraard voor zich dat het winnen er van maar weinig zin heeft.
Naast bovenstaande moet er bij het winnen van goud eveneens rekening worden gehouden met de klimatologische omstandigheden die gelden. Daarnaast spreekt het voor zich dat het zoeken naar goud ook niet zomaar in elk gebied is toegestaan. Op de zuidpool is het bijvoorbeeld bij wet verboden om op zoek te gaan naar het waardevolle gele goedje. Eén van de bekendste landen op deze planeet voor wat goudwinning betreft is ongetwijfeld Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika wordt er op commerciële basis ongelofelijk veel goud gedolven. Jarenlang kwam het merendeel van het goud zelfs hier vandaan. Dit gezegd zijnde is het zo dat langzaam maar zeker de goudmijnen in Zuid-Afrika uitgeput geraken. Daardoor lopen ook de opbrengsten die gerealiseerd kunnen worden door de goudtermijnen aanzienlijk terug.
Voor het Afrikaanse continent geldt dat op moment van schrijven (2020) vooral de landen Burkina Faso evenals Mali bijzonder in opkomst zijn voor wat het winnen van goud betreft. Eerder op deze pagina werd reeds aangegeven dat er in het verleden aanzienlijk werd gedolven in niet alleen Zuid-Amerika, maar ook in de Verenigde Staten. Dat is vandaag de dag nog altijd het geval. Op televisie is het bijvoorbeeld mogelijk om een interessante documentaire te volgen hierover. Het gaat hierbij om de documentaire ‘Gold Miners’. Ook de serie ‘Gold Rush) met de originele Nederlandse ‘gouddelver’ Tony Beets is een absolute aanrader om te bekijken. Dit is echt een topreeks die de harde werkelijkheid van het delven van goud meer dan ooit duidelijk in beeld brengt.
Voor het Europese continent geldt dat er eigenlijk vrij weinig sprake is van het mijnen van goud. Zoals eerder op deze pagina benadrukt moeten de kosten en baten in verhouding staan en daar knelt in Europa nu precies het schoentje. In Nederland is het bijvoorbeeld perfect mogelijk om met behulp van een goudpan wat edelmetalen uit een rivier te vissen. Voor een bedrijf zal dit echter geen kostendekkende bedrijfsvoering zijn, in tegendeel. Op dit ogenblik bevinden de grootste bedrijven die goud mijnen zich dan ook in… China. Reeds verschillende jaren heeft China dan ook de absolute marktleiderspositie op vlak van goudproductie overgenomen van Zuid-Afrika.

Karaat gehalte

Wanneer er wordt gepraat over goud hoort u de meeste mensen ook meteen spreken over het gehalte aan karaat. Een andere benaming voor het karaatgehalte is de zuiverheid of fijnheid van het goud. Dit wordt in de praktijk aangegeven in karaat of in duizendste delen. Voor puur goud geldt dat ze bestaat uit 24 karaat ofwel 999.9/1000ste. Voor minder fijn goud geldt dat het wordt aangegeven in delen van deze waardes. Voor 18 karaat geldt 18 van de 24 delen. Het gaat hierbij met andere woorden om 750/1000ste. Bij 14 karaat is er dan uiteraard sprake van 14 van de 24 delen of aldus 585/1000ste. In de praktijk kan 18 karaat ook worden aangegeven als ‘750’ terwijl 14 karaat kan worden aangegeven als ‘585’. Betreft het gemerkt goud zoals bijvoorbeeld sieraden? In dat geval is dit het keurmerk waarmee u te maken zult krijgen.
Wanneer we het hebben over goud in haar natuurlijke vorm spreken we aldus van een karaatgehalte van 24. Zoals eerder op deze pagina reeds uitvoerig vermeld kunnen we stellen dat goud van nature een vrij zacht materiaal is. Dit betekent dat ze aldus niet geschikt is voor de onmiddellijke productie van gebruiksvoorwerpen evenals sieraden. In nagenoeg alle gevallen zal men er dan ook voor kiezen om het goud te gaan mengen met één of meerdere andere materialen. Afhankelijk van het voorwerp waarvan sprake is kan er dan gebruik worden gemaakt van één of meerdere andere metalen. Voorbeelden hiervan zijn:

In het geval van witgoud wordt er in de praktijk bijvoorbeeld vaak gekozen voor een combinatie met palladium. Vroeger werd er daarvoor heel vaak gebruik gemaakt van nikkel, maar door de ‘nikkelafgifte’ is dit tegenwoordig niet langer toegestaan. Voor een 585 witgouden ring geldt dat ze amper voor 585/1000ste deel uit goud bestaat (welke over een gele kleur beschikt). De overige 315/1000ste zal men dan gebruiken om de witte kleur te bekomen. Let wel, voor palladium geldt op moment van schrijven dat ze duurder is dan geelgoud. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de kostprijs van een witgouden ring aanzienlijk hoger kan uitvallen in vergelijking met een geelgouden ring.
Het karaatgehalte maakt dus het percentage ‘zuiver goud’ dat zich in een voorwerp bevindt duidelijk. Met andere woorden, des te hoger het karaatgehalte, des te kostbaarder het voorwerp wordt. Beslist u op een zeker ogenblik om een gouden voorwerp aan te kopen? In dat geval is het zeker de moeite waard om een goudtest uit te voeren of het goud keurmerk te controleren. Het moet evenwel gezegd dat dit in Nederland eigenlijk prima geregeld is. Goudkeurmerken evenals zilverkeurmerken zijn met name voor sieraden in Nederland meestal verplicht. Vertrouwt u het aangekochte object toch niet helemaal? Aarzel dan zeker en vast niet om even langs te gaan bij een expert. Hij of zij kan u definitief uitsluitsel geven!

De prijs van goud

De prijs die is verbonden aan het goud wordt in de praktijk bepaald door vraag en aanbod. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod heeft dat als gevolg dat de prijs van het goud zal stijgen. Is de vraag aanzienlijk lager ten opzichte van het aanbod? In dat geval is het logisch dat dit de waarde van het goud zal drukken. Eigenlijk is dit een eeuwenoud marktprincipe. Dit gezegd zijnde is het in de praktijk wel zo dat er bij goud altijd sprake is van een zogenaamde bottle-neck. Het gaat hierbij uiteraard om de schaarste van het edelmetaal. Goud is nu éénmaal op deze planeet niet in bijzonder grote aantallen aanwezig, in tegendeel. Bovendien is het zo dat goud ook (nog) niet kan worden nagemaakt. Bovendien is eerder op deze pagina ook reeds gebleken dat goud delven in de praktijk een zeer kostbare aangelegenheid kan zijn.
Hebben we het over de landen welke op vlak van goud in opkomst zijn zoals China en India? Dan praten we meteen over landen waarvan bekend is dat ze op zeer grote schaal goud inkopen. Dit overigens niet alleen voor consumptie, maar ook omdat de overheden van deze landen graag hun goudreserves willen uitbreiden. De goudprijs fluctueert in de praktijk sterk door deze vraag & aanbod werking op de beurs. In het merendeel van de gevallen wordt de goudprijs weergegeven in ‘ounce’. Voor 1 ounce geldt dat dit gelijk staat aan ongeveer 31,1 gram. Niet zelden wordt in Europa bij de goudkoers de prijs in kilo’s weergegeven. Besteed er bovendien altijd de nodige extra aandacht aan of de goudkoers staat weergegeven in Amerikaanse dollars of in euro’s. Het is namelijk vrij makkelijk om u te vergissen.
Wilt u zich graag nog meer gaan verdiepen in de prijs van goud? In dat geval is het aan te raden om ook nog even een ander artikel op onze website door te nemen. Het gaat hierbij om het artikel; ‘De goudprijs is niet de prijs van goud!’. We wensen u alvast veel leesplezier!

Goud om in te investeren of te beleggen

De voorbije 5.000 jaar kon er worden vastgesteld dat het vertrouwen in de waarde van goud eigenlijk altijd min of meer gelijk is gebleven. Sterker nog, het is eigenlijk de enige activa welke deel uitmaakt van de markt die waardevast is gebleven. We raden u op dit vlak ook aan om even grondig het volgende artikel door te nemen; ‘De goudprijs gaat niet omhoog, de waarde van papiergeld daalt‘! Let echter op, we hebben het hierbij in het bijzonder om fysiek goud. In principe is deze vorm van goud altijd al een soort van verzekering geweest voor het vermogen waarover u beschikt. Bij heel wat andere investeringsproducten geldt dat er altijd een gevaar dreigt voor ineenstorting. Het gaat hierbij dan concreet om onder meer:

 • Aandelen;
 • Obligaties;
 • Fiat geld;
 • Cryptomunten;
 • Vastgoed

Ongeacht om welke financiële inéénstorting het in het verleden op een zeker ogenblik ging, goud bleek in al deze gevallen een ware rots in de branding te zijn.
Voor fysiek goud geldt dat ze beschikbaar is in menig aantal verschillende vormen. We maken op dit vlak een onderscheid tussen de goudbaren en de gouden munten. Voor gouden munten geldt dat er bekende voorbeelden zijn van uitvoeringen zoals bijvoorbeeld:

 • De gouden Maple Leaf;
 • De gouden Krugerrand;
 • De gouden Nugget
 • De gouden Philharmoniker

De producten waarin wordt geïnvesteerd of belegd worden door de beleggers vooral gekozen door de hoge fijnheid op vlak van goud waarover ze beschikken. De Maple Leaf beschikt bijvoorbeeld over een zuiverheid gehalte van 999.9/1000ste. Wij zijn overigens niet alleen maar een voorstander van goud. Ook zilver dragen wij een warm hart toe!
Op het ogenblik dat u over een iets kleiner budget beschikt is het zo dat zilveren munten een zeer mooie beleggingsvorm kunnen zijn. Wij zien de zilverkoers in de toekomst toe namelijk ook nog wel een best mooie sprong maken. Ook op dit vlak is de Maple Leaf een echt topproduct. Dit geldt echter zeker ook voor de andere zilveren bullion munten. Ook deze munten beschikken over een fijnheid van 999/1000ste of 999.9/1000ste. Zou u gewoon lekker willen sparen? Dan is het nog steeds mogelijk om er voor te kiezen om zilveren gulden en zilveren rijksdaalders te kopen. Zilver is uiteindelijk gewoon zilver! Onderzoek voor uzelf welk budget u te besteden heeft aan zilver en leg wat opzij!

Kies voor periodieke investeringen met bedragen die u kunt missen

Voor alle duidelijkheid, wij stellen niet dat u rendement moet maken met goud. In de praktijk is het namelijk zo dat goud voornamelijk dienst doet als bescherming van uw vermogen. Wanneer dit voor u niet duidelijk is raden we u aan om nog eens de ‘5 Gouden Regels‘ te lezen. Waarom denkt u overigens dat landen als China, Rusland en anderen er voor kiezen om hun goudreserves stelselmatig uit te breiden? Rendement wordt gemaakt met behulp van andere producten. Gaat het fout? Dan kunt u nog altijd terugvallen op de zekerheid welke door goud wordt geboden. Uw vermogen is hierdoor immers (groten)deels beschermd.
Een investering in goud vereist omwille van de vrij hoge kostprijs een niet onaanzienlijke hoeveelheid financiële middelen. In de praktijk geldt echter dat één van de ‘vijf gouden regels’ van goud is dat het beter is om periodiek met een klein(er) bedrag te investeren dan in één keer met een groot bedrag. Wat mensen kunnen missen is namelijk veelal sterk afhankelijk van de persoon en de situatie in kwestie. Laag aankopen en vervolgens hoog terug verkopen is in de praktijk natuurlijk altijd interessant. Toch is het zo dat even wat goud laten liggen ook erg mooi kan zijn. In dat geval is goud aankopen tegen een gemiddelde kostprijs in principe het mooiste. Voor fysiek goud geldt dan ook dat ze vooral over de lange(re) termijn moet worden gezien en als een soort van (financiële) verzekering. Goud koopt u dus eigenlijk in de praktijk niet voor het rendement, maar wel voor de zekerheid die ze u biedt!
Een “nadeel” van goud is dus inderdaad dat ze in de basis geen gegarandeerd rendement geeft. Wanneer u met uw investering echt een bepaald rendement in het vooruitzicht wilt stellen is het dan ook wellicht interessanter om daarvoor te kijken in de richting van bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Echter is het dan wel belangrijk om er ook rekening mee te houden dat hier een (niet onaanzienlijk) beleggersrisico aan vastzit. Bovendien is het zo dat deze activa (nogmaals) over een andere functie beschikt.
Een ander nadeel van investeren in goud heeft betrekking tot het feit dat u, zeker bij grotere hoeveelheden, in principe verplicht bent om een kluis te huren. Alleen op deze manier kunt u er namelijk echt honderd procent zeker van zijn dat uw goud veilig is. Het spreekt voor zich dat het huren van een kluisje ook niet gratis is. Er zijn dan ook extra kosten aan verbonden waar u in de praktijk zeker rekening mee zult willen houden.
Concreet betekent al het bovenstaande dat beleggen in goud een kwestie is en blijft van kosten en baten afwegen tegenover het risicoverlies evenals het behoud van vermogen. Plaats dan ook bij voorkeur alles even op papier en sla maar aan het rekenen. De gemiddelde beroepsmatige belegger is het er in ieder geval over eens dat tussen de 5 & 15 procent van uw vermogen steeds in goud dient te worden gestopt. Dat is uiteraard niet zonder reden…

Kopen en verkopen van goud

Bent u van plan om goud aan te kopen of te verkopen? In dat geval moet u uzelf uiteraard goed oriënteren. Nogmaals, bent u van mening dat goud voor u een te grote investering vereist? In dat geval kan de keuze voor zilver een zeer interessant alternatief zijn. Let wel, het betreft hier een vrij woelige markt met de nodige, duistere kanten. Dit betekent concreet dat u er in de praktijk altijd goed aan doet om een beroep te doen op een betrouwbaar bedrijf welke zich door de jaren heen heeft weten te bewijzen. Marktplaats is zeer eenvoudig, maar er zijn jammer genoeg ook menig aantal oplichters op actief. Betaal een paar euro per gram goud of zilver meer en kies er voor om aan te kopen bij een betrouwbaar bedrijf. Heel wat van de aanbiedingen die worden gedaan binnen de edelmetalenmarkt zijn immers te mooi om waar te zijn. Trapt u toch in een dergelijke aanbieding? Dan is het verlies vaak niet te overzien!
Bovenstaande geldt uiteraard niet alleen voor het aankopen, maar ook voor het verkopen van goud. Goud verkopen vereist in de praktijk behoorlijk wat energie. Zoek bijvoorbeeld de actuele koersen op van het edelmetaal. Vergelijk ook zeker de verschillende gehaltes op vlak van karaat en bereken vervolgens wat de waarde is. Wees evenwel ook eerlijk tegen uzelf. Voor een professionele goud koper is het bijvoorbeeld niet mogelijk om bij aankoop van uw edelmetalen de volledige waarde te betalen. Zijn schoorsteen moet immers ook roken en de (overhead)kosten moeten ook worden betaald. Een percentage van zo’n 20 à 25 procent onder de zogenaamde spotprijs is teveel. Wilt u er zeker van zijn dat u, uw goud en / of zilver kunt verkopen tegen de beste prijs? Dan is het altijd aan te raden om er voor te kiezen om een offerte aan te vragen bij verschillende bedrijven.

Een mooie conclusie

Er kan worden gesteld dat goud eigenlijk altijd op een zeer mooie interesse heeft kunnen rekenen. Die interesse zal ook naar de toekomst toe absoluut zeker behouden blijven. De voorbije 5000 jaar heeft goud zich weten te bewijzen en dat zal het blijven doen, ook in de toekomst. Goud is dan ook een zeer kostbaar edelmetaal welke niet alleen in elk huishouden, maar ook in ieders (beleggings)portefeuille thuishoort. Het is een verzekering voor financieel moeilijk overbrugbare tijden en bovendien ook een deel van uw pensioen.
Tot slot zijn er inderdaad ook zaken om voor wat goud betreft extra bij stil te blijven staan. Zo kan het ook de slechte kant van mensen naar boven doen komen en moet u het bijgevolg beveiligen. Het is immers vaak een product geweest welke afhandig wordt gemaakt door criminelen en ook overheden zijn er vaak een beetje bang voor. Op het einde van de rit zijn wij echter van mening dat goud veel meer erkenning verdient dan dat het op vandaag nog vaak slechts krijgt. Goud is echt ondergewaardeerd. Dit niet alleen op vlak van waarde, maar ook voor wat de erkenning betreft. Dit is echter zeer eenvoudig te verklaren. Dit is immers niet in het minst het gevolg van het feit dat de politiek er eigenlijk geen baat bij heeft om de goudstandaard terug in ere te herstellen.
We leven in een zogenaamd fiat-geld tijdperk waarin er geen sprake meer is van zekerheden en alles uit het lood is getrokken. Misschien zijn wij wel dromers, maar tegelijkertijd zijn we er wel van overtuigd dat de toekomst bij het goud ligt! U ook?